INFORMATIONER

Tid til konsultation Tidsbestilling dagligt mellem kl. 08:00 og 12:00, torsdag kl. 08:00-16:00.
Medicinbestilling dagligt mellem kl. 08:00 og 12:00, torsdag kl. 08:00-16:00.
E-konsultation: Der kan stilles korte spørgsmål via en sikker mail, se under EMAIL.
Konsultation efter aftale.

Engelke Krabbe

Født i 1962. Har arbejdet i praksis på Nørrebro i mange år. Engelke Krabbe har konsultation efter aftale mandag, onsdag, torsdag og enkelte fredage, dog ikke tirsdag.
Enkelte fredage træffes vikar Peter Rasmussen.

Sidsel Lauritzen

Født i 1971. Har arbejdet i praksis på Nørrebro i flere år.
Konsultation efter aftale mandag til fredag, dog ikke torsdag
Ahmed Issa er speciallæge i almen medicin og er i klinikken torsdag.

Samarbejde

Klinikken arbejder sammen med lægerne Jesper Nielsen, Susanne Knudsen,
Mette Buhl og Dorte Lyngby Skovbølling og Marie Angermann. Når klinikken er lukket i normal arbejdstid, vil der blive henvist til en af de foranstående læger.
Lægevagten Mellem kl. 16:00 og 08:00 samt weekender og helligdage på tlf: 3869 3869.
Ambulance Ved akut, livstruende sygdom kan ambulance tilkaldes på tlf: 112

Vi følger påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Personligt fremmøde kræves ved receptfornyelse af afhængighedsskabende medicin. Det tilstræbes at begrænse brugen af afhængighedsskabende medicin og det må forventes at vi er særdeles restriktive mht. receptfornyelser. Vi følger EU's databeskyttelsesforordning både mht. opbevaring, videregivelse og benyttelse af persondata. Hvis du vil vide mere om, hvordan vi beskytter dine data, er du meget velkommen til at bede sekretæren om en kopi af vores privatlivspolitik for patienter.