Sidsel Lauritzen og Ahmad Issa følger påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Personligt fremmoede kræves ved receptfornyelse af afhængighedsskabende medicin. Det tilstræbes at begrænse brugen af afhængighedsskabende medicin, og det må forventes at vi er særdeles restriktive mht. receptfornyelser. Det samme goer sig gældende mht. journalfoering. Af erfaring ved vi, at det kan give anledning til frustrationer, at man skal moede op, naar man fx har meget ondt, men vi beder om forstaaelse for at vi foelger gaeldende retningslinier fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Der vil ved hver receptfornyelse blive taget stilling til om der kan trappes yderligere ned eller maaske helt ud af medicinen. Der maa baeres over med flere uddybende spoergsmaal i forbindelse med kontakt til Sidsel Lauritzen vedr. henvisninger, ordination af medicin mm. Det skyldes et skaerpet tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed saaledes at det efterfoelgende kan dokumenteres, at opstart af behandling er foretaget ud fra en grundig vurdering af den enkelte patients helbred.